aanmelden
Vakgroep OrthopedagogiekVakgroep Orthopedagogiek
Print
English | Contact |


Welkom op de website van de vakgroep Orthopedagogiek


De vakgroep Orthopedagogiek is één van de negen vakgroepen binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Aan de vakgroep wordt wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening verricht met betrekking tot het pedagogisch handelen in maatschappelijk verbijzonderde situaties, zoals de situatie van mensen met een beperking, mensen met gedrags-en emotionele problemen en mensen met een verslavingsproblematiek.

Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituaties, de kwaliteit van leven en de participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.Nieuws

11/09/2015Feestelijke viering '50 jaar orthopedagogiek aan de UGent'. (meer info)

Het jubileumboek gepubliceerd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de opleiding en afstudeerrichting Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent is te verkrijgen via academia press

23/06/2015Screen-in' Zonder Grenzen. Een feestelijke lancering van een website met verhalen van mensen met een beperking. In deze verhalen staan ervaring rond inclusie, participatie en grenzen centraal. Dit project kadert in onderzoek van het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid en binnen het doctoraatsproject van Tina Goethals (Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent en Departement Sociologie, Universiteit Antwerpen). (inschrijven)
16/04/2015Oud-studente Lore Riské ontvangt de Anton Došen Scriptieprijs. (meer info)
12/03/2015Eric Broekaert, stichter van Therapeutische Gemeenschap De Kiem, en eerste voorzitter van de Europese Federatie van Therapeutische Gemeenschappen, heeft op 12 maart 2015 de EFTC-award ontvangen als erkenning voor zijn bijzondere verdienste m.b.t. de ontwikkeling van en onderzoek in therapeutische gemeenschappen in Europa.
20/01/2015Wing Ting To verdedigde op 20 januari 2015 haar doctoraatsproefschrift met als titel: “Assessment and treatment perspectives on offenders with disabilities”. (meer info) Voor de volledige versie kan u contact opnemen met Wing Ting To (wingting.to@ugent.be) of met Stijn Vandevelde (stijn.vandevelde@ugent.be).
2/12/2014Lien Claes verdedigt haar doctoraatsproefschrift met als titel: Mensen met een verstandelijke beperking in een vastgelopen situatie: onderzoek naar levenstrajecten vanuit een kruisbestuiving van de theoretische perspectieven Disability Studies en Social & Cultural Geography. (meer info)
13/11/2014Prof. Dr. Geert Van Hove spreekt zijn inaugurale rede uit als bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de Universiteit Amsterdam. (meer info)
06/11/2014Prof. Eric Broekaert ontvangt de O. Hobart Mowrer Award op de WFTC-conference in Cancún, Mexico. (meer info)

Reacties op de inhoud: dieter.windels@UGent.be. Laatste wijziging op 24/09/2015 om 10u45.